Intensiva gröna tak

Takträdgårdar är typiska intensiva gröna tak. De intensiva gröna taken har tjockare växtjord än extensiva tak och kan bara anläggas på tak som är konstruerade att hålla en högre tyngd.

Intensiva gröna tak jämförs många gånger med takträdgårdar och har oftast syftet att kunna besökas.

På grund av den tjockare jordvolymen kan vegetation som gräs, buskar och träd planteras och har en skötselintensitet liknande den som krävs för en vanlig trädgård i markplan.

Vid torka är denna typ av vegetation beroende av en fungerande bevattningsanläggning.

grona-tak