Industritak

Large_TopimageNär det gäller industritak är SundaTak specialister inom tätning av framför allt plana och låglutande tak samt värmeisolering. Vi utför takarbeten samt arbeten på terrasser, nyläggningar, omläggningar och reparationer i alla storlekar. Plåt- och träarbeten som ansluter till våra tätskikt utförs även av oss. Detta ger uppdragsgivaren minskade samordningsproblem och skapar trygghet.

När det gäller tätskikt till industritak använder vi framför allt takpapp (bitumenbaserade tätskikt) eller Resitrix tätskiktssystem (EPDM-gummi baserade tätskikt) som svetsas med varmluft.

Takpapp
Takpapp är fortfarande det vanligaste tätskikt som man använder som yttertakbeklädnad för låglutande tak i Sverige. Trotts nyare tätskiktsmaterial såsom EPDM gummidukar, PVC dukar etc. så har takpapp behållit sin plats som mest förekommande tätskiktsmaterialet på den svenska marknaden.
I dag är takpapp en högteknologisk produkt av polyesterväv som ibland är armerad med glasfiber. Pappen är inbäddad i bitumen och har ytskikt av krossad skiffer.

Resitrix tätskiktssystem
Bitumenbaserade tätskikt har länge varit standard för plana tak. Här i Sverige har vi sedan flera år tillbaka börjat använda oss av ett EPDM-baserat tätskikt som heter Resitrix. Resitrix har en mängd fördelar som lämpar sig utmärkt för ändamålet. Fler och fler fastighetsägare har upptäckt de överlägsna fördelar som Resitrix har vilket gör att Resitrix tätskiktssystem vinner större och större terräng.