Takvårdsavtal

Spara pengar, se över ditt tak

SundaTak kan erbjuda ett mycket förmånligt serviceavtal. Ett serviceavtal hjälper er att planera och budgetera för det underhållsbehov som finns på taket.

Serviceavtalet innehåller nedanstående grundpunkter, men naturligtvis utformar vi avtalet enligt era önskemål och behov.

  • Kontroll enligt framtaget schema.
  • Rengöring, rensning av vattengångar och bättringsmålning vid repor.
  • Rapport med beskrivning, åtgärdsförslag och prioritetsordning.
  • Påbörjade åtgärder av aktuella fel och brister inom en vecka.
  • Snöskottning, efter avrop eller genom bevakning.

Att kunna genomföra underhållsarbeten med en hög servicegrad ställer höga krav på planering och förmågan att åtgärda uppkomna problem på ett snabbt sätt.

SundaTak har de resurser som krävs för att klara de flesta typer av åtgärder inom utsatt tid. Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning av ert tak!

iStock_000001347046Large