Tilläggsisoleringar

Den billigaste energin är den man inte förbrukar

Med en tilläggsisolering sparar du energi. Har du dyra uppvärmningskostnader kan det vara en lönsam investering att tilläggsisolera taket.Isolering av fastigheter höjer komforten samtidigt som värdet av fastigheten ökar. Du sparar dessutom pengar och miljö med en lägre energiförbrukning.

De flesta hus byggda före 1980 är bristfälligt isolerade. En tilläggsisolering av taket är det bästa sättet att hålla nere värmekostnaderna samt höja komforten.

Genom att förse yttertakspanelen med en utvändig värmeisolering höjer man temperaturen och sänker den relativa fuktigheten i vindsutrymmet, vilket ger ett varmare och torrare inomhusklimat.

Ska man spara någonstans, så är taket absolut det sista du ska spara på. Merkostnaden för en rejäl tilläggsisolering är obetydligt och de pengarna får man tillbaka i form av lägre energikostnaden på kort tid.

Vi garanterar den bästa lösningen – både när det gäller ekonomi och livslängd – för just din fastighets tak.