ROT-avdrag

ROT står för Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad av befintliga byggnader. För att vara berättigad till ROT-avdrag så måste du:

– Vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

– Vara minst 18 år.

– Ha haft utgifter för HUS-tjänster (ROT och RUT kallas tillsammans för HUS-tjänster).

– Vara ägare till småhus, ha kostnader som är hänförliga till ditt eller dina föräldrars hushåll.

Rotavdraget är 50 % av arbetskostnaden inklusive moms. Maxbeloppet är 50 000 kr per person och år (gäller sammantaget för ROT och RUT). Det är en skattereduktion och skatten kan aldrig minska till mindre än 0. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda.

Från och med den 1 juli 2009 gäller fakturamodellen. Det innebär att du som köpare får skattelättnaden direkt vid köpet av tjänsten. Du betalar halva arbetskostnaden till oss och vi begär resten från Skatteverket.

Arbetsgången

Du som kund:
– Får preliminär skattereduktion direkt på slutfakturan.

– Får meddelande från Skatteverket om utbetalt belopp till oss som utförare.

– Ska söka slutlig skattereduktion i din deklaration.

För att kunna göra ett ROT-avdrag på fakturan behöver vi följande information om dig:

– Namn och personnummer samt fastighetsbeteckning

Vill du veta mer om ROT, så hittar du utförligare information på www.skatteverket.se.

rotavdrag1

rotavdrag2