Takpannor

slider05

Bland våra leverantörer finns bl.a Benders, Monier och Randers, vilka utgör de största i Sverige. I vårt utbud finner ni även mindre leverantörer med exotiska och spännande alternativ. Samtliga av våra leverantörer tillgodoser takpannor av absolut högsta kvalitet.

Betongpannor
Betongpannorna är genomfärgade med svagt rundade framkanter, tillverkas som platta, 2-kupiga alt. 1-kupiga, ytbehandlade eller obehandlade. Just ditt val kan vara självklart, i alla övriga fall finns våra specialister för att bistå er med råd om design och funktion.

Ytbehandlingen kan göras i flera lager. Produkten blir bättre, blankare och får mera motståndskraft mot naturens krafter. Många färger finns att väja mellan.

Tegelpannor
Det klassiska lerteglet är det naturliga valet till många tak av äldre modell. Lertegel har under flera hundra år täckt våra tak i städer och i glesbygd. Varje större hemman/gård hade sin egen taktegeltillverkning därav mångfalden av alternativ.

Dagens lertegel tillverkas efter samma ursprungliga principer, men med moderna metoder. Nytt för vår tid är falsat lertegel, som ger tätare anslutning mellan teglen och enklare utmontering. Lertegel är lera och vatten som strängpressas, bränns och härdas för att skapa den klassiska och väldigt hållbara takbeläggning som alltjämt pryder en stor del av våra tak.