Tegelpannor

Det klassiska lerteglet är det naturliga valet till många tak av äldre modell. Lertegel har under flera hundra år täckt våra tak i städer och i glesbygd. Varje större hemman/gård hade sin egen taktegeltillverkning därav mångfalden av alternativ.

Dagens lertegel tillverkas efter samma ursprungliga principer, men med moderna metoder. Nytt för vår tid är falsat lertegel, som ger tätare anslutning mellan teglen och enklare utmontering. Lertegel är lera och vatten som strängpressas, bränns och härdas för att skapa den klassiska och väldigt hållbara takbeläggning som alltjämt pryder en stor del av våra tak.